Verhalen in de zorg


Ken je mij? Wie ken je dan? - Huub Oosterhuis

Wie te maken krijgt met zorg of begeleiding, wil graag dat deze zowel deskundig als persoonlijk is. Het is inmiddels algemeen erkend dat aandacht voor het levensverhaal bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg. Voor patiënten brengt het aandacht, begrip en versterking van de eigen identiteit, terwijl medewerkers meer oog krijgen voor de hele persoon, los van zorg en afhankelijkheid.

Daarnaast kunnen (levens)portretten een manier zijn om ook naar buiten toe invulling te geven aan een missie waarbij de cliënt of doelgroep centraal staat.

Ik wil graag bijdragen aan het gezien, gehoord en erkend worden van uw cliënten. Daarvoor bied ik verschillende mogelijkheden:

Portretten voor uw in- en externe communicatie

  • Een portrettenserie van uw cliënten of doelgroep kunt u bundelen tot een (jubileum)boekje, dat u kunt gebruiken als bijzonder relatiegeschenk of als voorlichtingsmateriaal.
  • Met portretten voor uw interne en externe tijdschriften en nieuwsbrieven krijgen uw medewerkers, klanten of achterban (meer) oog voor de mensen waar uw organisatie voor staat. Hetzelfde geldt voor portretten van uw cliënten op uw website.
  • Portretten van cliënten of bewoners kunnen beleidsmatige stukken als jaarverslagen en projectvoorstellen een meer persoonlijk karakter geven, waardoor de mensen om wie het gaat letterlijk in beeld komen. Bijkomend voordeel is dat uw stukken door gebruik van dergelijke portretten ook beter gelezen worden.

Portretten en levensverhalen voor betere zorg

  • U kunt korte of langere levensverhalen van uw cliënten laten beluisteren en opschrijven. Of relatieportretten van uw cliënten en hun dierbaren laten maken. Denk bijvoorbeeld aan ouder-kind portretten.
  • Activiteiten voor uw cliënten, waarbij ze in één of meerdere dagdelen werken aan hun eigen verhaal. Bijvoorbeeld een geschreven miniportret, dat ingelijst en opgehangen kan worden. In zorginstellingen kan dit vervolgens voor medewerkers een aanknopingspunt zijn om in gesprek te zijn met de cliënt over wat belangrijk voor hem of haar is.
    Aan de hand van verschillende thema's kan ook een heel levensverhaal of levensboek gemaakt worden.

Bijeenkomsten met cliënten, familieleden of medewerkers

  • Middels individuele gesprekken of interactieve bijeenkomsten haal ik voor u de behoeften en wensen van uw cliënten naar boven, als input voor beleid voor betere kwaliteit van de geboden zorg.
  • Niet alleen uw cliënten hebben een verhaal, uw medewerkers ook. Door met een teamworkshop stil te staan bij wat belangrijk is in het leven en werk van uw medewerkers, ontstaat meer onderlinge verbondenheid.

Voor wie?
Voor zorginstellingen, voor patiënten- en belangenorganisaties, voor tijdschriften in de zorg- en welzijnssector.

Ervaring
In de ruim vijftien jaar dat ik nu als tekstschrijver werkzaam ben in de zorg heb ik al veel portretten en levensverhalen mogen schrijven van oude en jonge mensen, die aangewezen zijn op de zorg of begeleiding. Ik kijk daarbij altijd voorbij een beperking of aandoening, op zoek naar de eigenheid, kracht en passie van ieder mens en het verhaal van zijn of haar leven. Speciale affiniteit en ervaring hierbij heb ik met ouderen, mensen met een chronische ziekte of handicap en kinderen die te maken hebben met zorg. Ruime trainingservaring heb ik opgedaan binnen stichting de Regenboogboom, waarbij nieuwe vrijwilligers getraind worden om het kind achter de ziekte te zien en het kind aan te spreken op zijn kracht en waardigheid.