Welkom


Een goed gesprek begint niet met je mond, niet met je oor, maar met je hart

Zoals een fotograaf met een foto iemand op zijn mooist in beeld wil brengen, zo wil ik met mijn verhalen de eigenheid van mensen in woorden vatten en recht doen aan wie mensen zijn.

Ieder mens beleeft op zijn levenspad leuke of minder leuke avonturen, maakt gaandeweg keuzes en gaat op een eigen manier om met de dingen die hij onderweg tegenkomt. Ook de mensen die iemand op z'n reis ontmoet, maken iemand tot de unieke persoon die hij of zij is.

Ieder mens verdient het om in dat unieke verhaal gehoord en erkend te worden. Dat is nog belangrijker wanneer je aangewezen bent op de zorg van anderen. Dan is er soms nog maar zo weinig oog voor die eigenheid van jou als mens.

Dus soms zijn er momenten dat je wie jij bent en het pad dat jij hebt afgelegd vast wilt leggen, in woorden wilt vatten. Voor jezelf of voor anderen.

Daarom schrijf ik levensverhalen en portretten voor zowel particulieren als organisaties in de zorg. En omdat het leven pas echt zijn waarde krijgt in het contact met anderen, schrijf ik relatieportretten, waarmee je belangrijke relaties in je leven kunt eren.

Daarnaast bied ik, los van het schrijven, ondersteunende (PGB) begeleiding aan ouderen, chronisch zieken, mensen met psychische problemen en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.